© 2013 Lisette. All rights reserved.

Doorlopende leerlijn

‘Met poppenspel en theater je eigen verhalen vormgeven’

1. Koning Kraal en de wilde dieren

Groep: 1 & 2
Duur: 1 uur
Locatie: leeg lokaal of speellokaal
Beschrijving workshop: Een theaterworkshop waarbij de kinderen meespelen in het verhaal van Koning Kraal. Koning Kraal is een bange koning! Hij durft niet op zijn troon te zitten, hij is bang er af te vallen, is te angstig om in zijn klerenkast te kijken, hij is bang dat er spinnen zitten. Deze workshop gaat over bang zijn en durven. De kleuters spelen mee in het verhaal en helpen Koning Kraal zijn angsten te overwinnen. De workshop is de eerste stap van de doorlopende leerlijn ‘Met poppenspel en theater je eigen verhalen vormgeven’.
Kerndoelen:
– Durven en doen.
– Samen spelen in één verhaal

 

 

 

2. Mixed up Poppenkast

Groep: 3 & 4
Duur: 2 uur
Locatie: leeg lokaal of speellokaal
Beschrijving workshop: Een poppenkast en een koffer vol poppenkastpoppen. Hiermee wordt de basis gelegd voor het vertellen van een verhaal doormiddel van poppenspel. Eerst speelt Lisette in de poppenkast een verhaal dat samen met de kinderen is bedacht, daarna leren de kinderen hoe ze zelf met de handpoppen kunnen spelen. Eventueel kan de school sprookjes of thema’s aandragen. De workshop is de tweede stap van de doorlopende leerlijn ‘Met poppenspel en theater je eigen verhalen vormgeven’.
Kerndoelen:
– Vertellen van een verhaal d.m.v. poppenspel.
– Zelf een personage spelen met behulp van een pop.
– Aanleren van de basisprincipes van poppenspel.
– Samenwerken.

 

 

3. Cats and Dogs

Groep: 5 & 6
Duur: 2 uur
Locatie: klaslokaal met tafels en stoelen voor het poppen maken en leeg (speel)lokaal voor de spelactiviteit
Beschrijving workshop: In deze workshop gaan de kinderen zelf honden- en kattenpoppen maken. Daarna leren de kinderen zichzelf als dresseur te presenteren en tot slot worden korte scènes gemaakt waarbij de poppen hun kunstjes laten zien. De workshop is de derde stap van de doorlopende leerlijn ‘Met poppenspel en theater je eigen verhalen vormgeven’.
Kerndoelen:
– Samenwerken.
– Jezelf presenteren.

 

 

 

 

4. POPidool

Groep: 7 & 8
Duur: 2.5 uur of gehele dag
Locatie: leeg lokaal of speellokaal
Beschrijving workshop: In deze workshop maken de kinderen bek-poppen. Deze poppen verbeelden hun eigen verzonnen pop-idool en na het maken van de poppen worden korte scènes gemaakt met de poppen. Uiteindelijk wordt in de workshop toegewerkt naar een korte presentatie voor ouders of een andere groep van de school. De workshop is de laatste stap van de doorlopende leerlijn ‘Met poppenspel en theater je eigen verhalen vormgeven’.
Voor scholen die deze leerlijn met een uitgebreide presentatie willen afsluiten kan er op aanvraag en tegen meerprijs een hele dag of verschillende dagdelen worden gewerkt.
Kerndoelen:
– Zelf maken regisseren van theater.
– Kennis van verschillende vormen van poppenspel.
– Jezelf presenteren en samenwerken.