© 2011 Lisette. All rights reserved.

Theaterdag i.s.m Theater zonder Blabla.

In één dag met de hele school een voorstelling maken. Dat is wat we doen bij de theaterdag.

Introductievoorstelling
Voor de leerlingen begint de theaterdag met een voorstelling van Theater Zonder Blabla. In de voorstelling worden diverse theaterkunsten op ludieke wijze getoond. Daarnaast speelt het publiek een belangrijke rol.

Repetities
Hierna gaat iedere groep zelf repeteren, dit onder leiding van zijn of haar eigen leerkracht, eventueel met ondersteuning van hulpouders. Eén of meerdere theaterdocenten van Theater Zonder Blabla komen de leerkrachten ondersteunen en de acts regisseren. Na de repetities vindt er een voorstelling plaats voor en door de deelnemers. Ouders en andere belangstellenden zijn van van harte welkom bij deze voorstelling!

De voorstelling
Theater Zonder Blabla begeleidt de presentatie van de voorstelling. Tijdens de voorstelling zitten de leerlingen met hun leerkracht in het publiek, zodat zij naar de medeleerlingen kunnen kijken. Vlak voor het moment van het optreden krijgt de groep een seintje van de presentator om zich achter het decor klaar te maken voor het optreden. Na het optreden kan de groep verder kijken naar de voorstelling. Theater Zonder Blabla maakt een volgorde voor het programma. De school kan matten, bankjes en stoelen plaatsen voor het publiek.

Theaterdecor, theatermaterialen en kostuums
Theater Zonder Blabla verzorgt de begeleiding, het theaterdecor (6 meter x 2,5 meter), de geluidsinstallatie en de theatermaterialen. Deze theaterdag kan in 1 dag worden gegeven, maar eventueel ook over 2 of 3 dagen worden verspreid zodat er tijd is voor extra spelworkshops.

Voor meer informatie over deze theaterdag kunt u contact opnemen met: contact@lisettevangemert.nl 
Meer informatie is te vinden op: http://theaterzonderblabla.nl/?p=96